Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2010

Matthias Grünewald's "Isenheim Altarpiece" (1506-1515)

Το πιο διάσημο έργο του Matthias Grünewald είναι το Isenheim Altarpiece που το φιλοτέχνησε για το νοσοκομειακό μοναστήρι του Αγ. Αντωνίου στη Γαλλία. Είναι εξαιρετικά πολύπλοκο, αποτελούμενο από πολλά φύλλα τα οποία ανοίγοντας και κλείνοντάς τα, μπορείς να δεις τρεις όψεις με παραστάσεις κυρίως από τη ζωή του Χριστού και τους πειρασμούς του Αγίου Αντωνίου.

Το πιο ανατριχιαστικό από αυτά είναι η εξαιρετικά ρεαλιστική και με πολλή λεπτομέρεια απεικόνιση του σταυρωμένου σώματος του Χριστού, σκελετωμένο, βρώμικο και γεμάτο πληγές οι οποίες θυμίζουν προσβολή από εργοτισμό, ένα μύκητα που αναπτύσσεται σε χαλασμένα δημητριακά, και ήταν μια πάθηση την οποία θεράπευαν σε αυτό το μοναστήρι. Δείτε ολόκληρο το πολύπτυχο στην wikipedia


It is his most famous work for the hospital monastery of St. Anthony in Isenheim, France. The altarpiece has two sets of wings, displaying three configurations. The first view shows a Crucifixion scene, flanked by images of Saint Anthony and Saint Sebastian. There is a predella with a Lamentation of Christ, which remains in the second view also. When the outermost wings are opened, the second view shows scenes of the Annunciation, the original subject of Mary bathing Jesus to the accompaniment of an Angelic choir (or various other titles), and the Resurrection. The innermost view shows the Temptation of Saint Anthony and the Meeting of Saint Anthony and the Hermit Paul to the sides, and a pre-existing carved gilt-wood altarpiece by Nicolas Hagenau of about 1490. (wikipedia)

The most creepy parts of this complicated 3 faces altarpiece is the realistic detailed depiction of Crucifixion. Jesus's boby is skeletal dirty and full of scars that are similar with the symptoms on skin by ergot poisoning from consuming rotten cereals, a common poisoning that was treated in Monastery of St. Anthony.1 σχόλιο: