Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2010

James Ensor: Carnival and Death

Pierrot and Skeletons

O James Ensor (1860-1949)ήταν Βέλγος ζωγράφος που ασχολήθηκε μια περίοδο της ζωής του με αλλόκοτη και μακάβρια θεματολογία. Σε αυτούς τους πίνακες κυριαρχούσαν μορφές με φανταχτερά χρώματα, με παράξενες και αλλόκοτες μάσκες καρναβαλιού και θεάτρου, μαζί με σκελετούς και φονικά που πιθανότατα αποτελούσαν φανταστικές αλληγορίες, δοσμένες με ειρωνικό τρόπο, διαφόρων καταστάσεων, αναμονής ή απειλής θανάτου, κλπ. Σε μερικά του έργα θίγει με πολύ ωμό τρόπο εκκλησία και εξουσία από αναρχική σκοπιά.

Masks and Death


The Assassination

James Ensor (1860-1949) was a Belgian painter who dealt with bizarre subject matter during a period of his carrier. Such paintings feature figures in grotesque masks inspired by the ones sold in his mother's gift shop for Ostend's annual Carnival. Subjects such as carnivals, masks, puppetry, skeletons, and fantastic allegories are dominant in Ensor's mature work. Ensor dressed skeletons up in his studio and arranged them in colorful, enigmatic tableaux on the canvas, and used masks as a theatrical aspect in his still lifes. Attracted by masks' plastic forms, bright colors, and potential for psychological impact, he created a format in which he could paint with complete freedom. (wikipedia)

Skeleton Musicians


Masks Confronting Death


Masks and Death


The Deadly Sins Dominated by Death


Skeletons fighting over a picked herring


The Dangerous Cooks


Skeletons Fighting for the Body of a Hanged Man


Death Chasing the Flock of Mortals


The Banquet of the Starved


Skeletons Trying to Warm Themselves


The Red Judge


The Great Judge


The Wise Judges


The Doctrinal Nourishment


The Skeleton Painter


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου