Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2010

Album: Forever Autumn, Band: Lake of Tears (1999)

Melancholic goth/doom metal from Sweden. Probably their most acclaimedwork. More in wikipedia

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου