Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2011

Richard Avedon, Death and the Maiden photos

"In Memory of the Late Mr. and Mrs. Comfort", was the title of a collection of fashion fine art photos by Richard Avedon, featuring model Nadja Auermann and a skeleton, for "The New Yorker" magazine (6 November 1995). The famous danse macabre motif "Death and the Maiden" in modern interpretations.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου