Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

The Νumber of the Beast, (Τα Μαθηματικά του Αντίχριστου, part 1)


ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου, ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστιν, καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἑξ (Αποκάλυψη 13:18)

666: είναι ένας κοινός αριθμός σαν τους άλλους; Αυτό εννοείται, αλλά δεν παύει να είναι ένας από αυτούς που έχουν μαζεμένες πολλές ενδιαφέρουσες ιδιότητες.

Πρώτα πρώτα είναι τριγωνικός αριθμός, δηλαδή προκύπτει ως άθροισμα διαδοχικών αριθμών ως το 36: 666=1+2+3+4+5+6+7+…+36 που μπορούν ποσοτικά να τοποθετηθούν σε τριγωνική μορφή (δείτε το παραπάνω σχήμα). Μάλιστα είναι και διπλά τριγωνικός μια και το 36, ο τελευταίος διαδοχικός στο άθροισμα, είναι και αυτός τριγωνικός αριθμός, αλλά συγχρόνως και τετράγωνο του 6 που επίσης είναι τριγωνικός αριθμός.

Αποτελεί άθροισμα τετραγώνων πρώτων αριθμών:

Είναι και αριθμός Σμιθ, δηλαδή το άθροισμα των ψηφίων του στο δεκαδικό σύστημα είναι ίσο με το άθροισμα των ψηφίων που αποτελούν το γινόμενο πρώτων παραγόντων του: 6+6+6= 2+3+3+3+7 (τα δυο τελευταία στην πραγματικότητα είναι ο αριθμός 37 λαμβανόμενος ως τα ψηφία του ξεχωριστά: 666=2 x 3 x 3 x 37)

Επιπλέον είναι και παλίνδρομος αριθμός (διαβάζεται και από τα δεξιά και από τα αριστερά),

Και η γραφή του στα ρωμαϊκά είναι DCLXVI δηλαδή όλα τα ρωμαϊκά ψηφία σε φθίνουσα σειρά (D = 500, C = 100, L = 50, X = 10, V = 5, I = 1).

Για άλλες πιο περίπλοκες ιδιότητές του δείτε στο wikipedia. Wikipedia must also be visited by our non-greek funs, because the post is a translation summary of this article

Όπως και να το κάνουμε πάντως είναι από τους πιο γοητευτικούς αριθμούς.

4 σχόλια: