Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2009

Album: Screams and Whispers, Artist: Anacrusis (1993)

A great band of progressive metal that passed unoticeable. Today my favorite album by them. More in allmusic

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου