Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2010

Album: Spirit the Earth Aflame, Band: Primordial (2000)

A great and dinstinctive epic folk black metal album. More in allmusic

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου