Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2010

Album: Bomber, Band: Motorhead (1979)

A classic metal album. Of course no comments, probably their best and more punk sound work. More in allmusic

bonus track:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου