Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

Album: The Mantle, Band: Agalloch (2002)

Atmospheric black metal at its best! Long melangholic songs, dark melodies and atmosphere. More in allmusic
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου