Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

Otto Wirsching, Danse Macabre


 Otto Wirsching (1889-1919)was a German illustrator and printmaker, speciallized in woodcarvings. His life was sort, suffered probably from brain cancer. He died suddenly from stroke as he was preparing a new print. More in 500 Watts


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου