Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

Alexander Ver Huell (1822-1897)


Alexander Ver Huell (1822-1897) was a Dutch illustrator. When he grew older he experienced a change in his personality in which he became more paranoid and socially alienated and his sketches veered away from the whimsical to concentrate on depicting evil and devils.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου