Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Judson Huss (1942-2008), horror-fantasy art

Judson Huss (Yudson Hussey) (1942-2008) was an American-born painter and sculptor of fantastic art. Born in Durham, North Carolina, he later moved with his family to Los Angeles, California where he began to study art. He was also a rock musician, playing guitar and bass with many bands, including Smith (the late 60s band, not Morrisey's Smiths).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου