Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Édouard Chimot

Édouard Chimot (26 November 1880 – 7 June 1959) was a French artist, illustrator and editor whose career reached its peak in the 1920s in Paris, through the publication of fine quality art-printed books.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου