Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

Album: Into the Pandemonium, Band: Celtic Frost (1987)

A classic metal album of the thrash genre with important avant-garde innovations to their sound. More in wikipedia
2 σχόλια: