Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

Conor Walton

Lego Mondrian

Conor Walton (b.1970) is an Irish painter, a great talent at least in two genres: Figurative painting and still life. We focus on his vanitas-inspired still life paintings. Visit his SITE for more of his work.

Rex

Rex, detail

Cyclops

Megaloceros Giganteus

It's the End of the World as We Know It

Microcosmos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου