Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015

Fritz Hegenbart


Fritz Hegenbart (1864-1943) was an Austrian symbolist artist who provided illustrations for magazines like Jugend and Kunst und Handwerk during late 19th-early 20th century.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου