Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

Jeremy Fish


 Jeremy Fish is an illustrator and artist currently living in San Francisco. He combines macabre and dark themes with a childfull attitude. Visit his SITE for more of his workJeremy Fish is an illustrator and artist currently living in San Francisco. He combines macabre and dark themes with a childfull attitude. Visit his SITE for more of his work

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου