Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014

Elias Aquino


 Elias Aquino is a contemporary artist from Brazil, highly interested in macabre, body decomposition and death themes in general, inspired from the motifs of Danse Macabre, Death and the Maiden, Vanitas and Memento Mori. Visit his facebookdeviantartblogspottumblr and society for more of his work.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου