Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

bubug (Magdalena)


She is an illustrator from Poland, gothic atmosphere and vivid colours and striking details. Her inspiration seems to come from movies, novels legends and tales of epic and gothic fantasy, like Tim Burton and George Raymond Richard Martin. Visit her sites HERE and HERE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου