Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2013

Paolo Girardi


Paolo Girardi is a contemporary artist of morbid apocalyptic scenery. His works are used for death and black metal artwork album covers


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου