Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

Jaroslav Panuška


Jaroslav Panuška (1872 - 1958) was a Czech academic painter, mainly landscape painter,but he created a series of dark, gloomy and horror art, scary and fairytale motifs and horrible ghostly or zombie like creations, that seem to be suffering their condition.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου