Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

Eugene Delacroix, Faust illustrations


In 1827, Eugene Delacroix created a set of 17 lithographs for a French edition of Goetheʼs “Faust”, using the newly invented medium of lithography. Goethe wrote on Delacroixʼs 1828 lithographs for Faust:  “Delacroix has surpassed my own vision.”

1827 - 1828, oil on canvas


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου