Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012

Bone Art by Francois Robert: Stop the Violence


Francois Robert is a photographer. He obtained a complete human skeleton and made an anti-war collection with patterns by using these bones: weapons, political and religious signs that are used to divide people, words that mean death etc. Take a look at his site for the complete collection.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου