Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

Carlo Farneti's illustrations for Baudelaire's Les Fleurs du Mal.


Carlo Farneti (1892-1961) was an Italian artist born in Naples who moved to Paris in 1926. He illustrated works by Zola, Poe and Baudelaire. I present some of his illustrations for 1935 edition of Baudelaire's 'Les Fleurs du Mal'.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου