Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

Anton Semenov

Anton Semenov is a young about 30 years old Russian sureal-horror artist. He creates either by painting or by using photoshop. His work is quite creepy like comimg from our nightmares causing a feeling of anxiety when you look at them. You can see more of his work HERE and HERE
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου