Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Album: Killing Technology, Band: Voivod (1987)

A progressive thrash band, with too inovvative musical ideas for their time. One of the most underestimated bands in rock music. More in allmusic

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου