Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010

Album: The Sound of Perseverance, Band: Death (1998)

Probably the most technical and progressive Death Metal Album and one of the best extreme metal albums of all time. More in allmusic

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου